Gasthuis of vluchtadres?

Welk indringend effect heeft de problematiek rondom het asielzoekersbeleid op ons mentaal systeem? Een introspectie vanuit de kern waarbij voor menigeen geldt dat het daglicht het niet verdragen kan!

Ziekenhuizen kregen vroeger vaker de term gasthuis toebedeeld in hun tenaamstelling. Een oud fenomeen wat stond voor een liefdevolle ondersteuning van onvermogenden die hulpbehoevend waren in hun zoektocht naar heil en genezing. De robotisering van de maatschappij van nu draagt het meeste bij in relatie tot de steriliteit omtrent de zorgproblematiek; sterker dan welk ontsmettingsmiddel dan ook. De warmte van het verpleegkundig personeel wordt gedegradeerd en onderkoeld door de kille berekening van cijfers die nooit voldoendes kunnen worden.

Wanneer de peilers van je bestaan worden getorpedeerd door invloed van buitenaf en je niets anders rest dan huis en haard te verlaten dan overheerst chaos en angst je leven. Alles wordt aangegrepen om die emotie te ontvluchten maar die kwetsbaarheid doet wederom de donkere kanten van de mensheid onthullen. Macht, manipulatie en zelfverrijking brengen de laatste illusie tot zinken.

Het beloofde land biedt een laatste strohalm en hoop doet leven! Euforie kent vele talen met dezelfde ondertoon. Voor even dan! Het duurt niet lang of de klanken gaan vervormen, de bijgeluiden overstemmen het eerste zuivere signaal. De valsheid neemt toe!

Waarom ontstaat er muiterij in het orkest? En is de nationale dirigent allang, zonder dat hij dat wil beseffen zijn stokje kwijt? Sterker nog, hij weet niet eens meer aan wie hij dat heeft doorgegeven! Of is het hem afgepakt?

L’histoire se répéte! De verschrikkelijke traumatische ervaringen van een individu op welk vlak dan ook laten een slagveld van impressies achter die constant in een staat van oorlog verkeren. Het celgeheugen is de enige factor die niet door denken alleen, weggezonden kan worden! Naar welk adres je ook vlucht, naar welk huis je zelfs ook als gast ontvangen wordt: het blijft bij je en schreeuwt om ontlading!

Werkelijk álles zal een systeem uit de kast halen om dat noodzakelijke kwaad te doen laten vergelden. Aanleidingen worden opgezocht om de snelkookpan te laten ontstomen. Als een dief in de nacht neemt het bezit van je. Een nachtmerrie is voor de buitenwacht nog het meest onschuldige, lastig maar buiten gehoorsafstand nog te doen. Denk je! Wel degelijk wordt de omgeving in beroering gebracht. Alsof je een steen in het water gooit: op een gegeven moment word je gewaar van de deining en betrokken bij de commotie die je meesleurt.

Hoe? Een hardloopster die voorheen onbevangen d’r rondje rende in het bos en zich nu belaagd voelt door onrustige gedachten die vanuit het niets lijken neer te dalen. Het cruciale gegeven is het feit dat dit niet zomaar uit de lucht gegrepen is maar de bittere werkelijkheid. Wat ze eveneens niet beseft is dat ze nu haar éigen kwetsbaarheid uitzendt en een trigger kan vormen voor sommigen die tot bloeddorstige acties in staat zijn.

Culturele verschillen inzake seksuele machtsposities culmineren in uitingen die het verstand te boven gaan. Het relativeringsvermogen neemt er noodgedwongen afstand van omdat het neurologisch netwerk al compleet verstrikt is geraakt en bij tijd en wijle kortsluiting maakt. Onveiligheid en controleverlies zijn elementen die diep ingegraven zijn in de historie van de mensheid. Het meest witmakende waspoeder verbleekt bij de impact van dit aspect.

Elk jaar herdenken wij met respect de doden en de getraumatiseerden die als gevolg van onze oorlogen van weleer hun offers hebben moeten brengen. Levenslang! En niet alleen zij! De verhalen werden verteld waarbij sommige hoofdstukken slechts te lezen waren in de ogen! De film trok aan ze voorbij en daar was je getuige van. Wellicht niet letterlijk in beeld en geluid maar de beleving en de belegering marcheerde ongecensureerd je hart binnen en bezorgde kippenvel als teken dat die energie de waarheid bevestigde.

Ieder keer wanneer het de eerste Maandag van de maand was en onze vrijheid voor een minuut lang geroeptoeterd werd kromp de ouder ineen en het sensitieve ontvankelijke kind nam dat over. Nog steeds heeft die herinnering een stem, al is het maar voor een milliseconde. Een vliegtuig met zwaar motorgeluid kon rekenen op een paar angstige ogen gericht naar boven. De angst maakte pas op de plaats en verlamde de energiestroom van het leven. Geen kind kan bevroeden dat een uitlating van moeders onevenwichtigheid – een emotie van verdriet en angst wat op het lijf geschreven stond – aangestuurd werd door dergelijke impulsen.

Adequate hulp vereist inzicht in de materie die voor menigeen niet te bevatten is omdat het ongrijpbaar en onbegrijpbaar is. Zieltjes winnen voor het oog van een vereniging die in de praktijk onverenigbaar is met je eigen inzichten eisen hun tol. Het ziekengasthuis had zijn beperkingen maar verschafte duidelijkheid in zorg voor degenen die binnenskamers verbleven en zij die op bezoek kwamen met de wens voor beterschap en herstel.

De verspreiding van mentaal overbelaste volkeren verhoudt zich als clusterbommen die moeilijk te besturen zijn. Dan moet je van goeden huize komen! En weten wat je zélf in huis hebt om die verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Men kan geen virus injecteren vanuit een naïviteit dat er als vanzelfsprekend een medicijn ten tonele verschijnt.

Een mensenleven kost geld en velen hebben er ál het geld van de wereld voor over om te kunnen leven in vrijheid. Innerlijke rust gaat materie te boven en zou je er toe moeten bewegen om orde op zaken te stellen in je eigen huisvesting. Voel ik me prettig in mijn huis of vlucht ik omdat ik niet thuis geef?