De maat is vol!

Hoe verhouden vakantie en gewicht zich tot elkaar? Hoe zwaarwegend zijn emoties met zelfs een scheidingspiek tot gevolg? Een inzicht met vérstrekkende gevolgen! Zolang mensen een doel hebben om naar toe te leven drijft de illusie van de belofte als … Continue reading