Waterlanders!

De strijd met het water beperkt zich niet alleen tot een landelijk aspect. Mondiaal vecht men tegen een tsunami aan overspoelende reacties op protesten van de natuur waar momenteel geen land mee te bezeilen valt. Welke tentakels van de mens … Continue reading