De maat is vol!

Hoe verhouden vakantie en gewicht zich tot elkaar? Hoe zwaarwegend zijn emoties met zelfs een scheidingspiek tot gevolg? Een inzicht met vérstrekkende gevolgen! Zolang mensen een doel hebben om naar toe te leven drijft de illusie van de belofte als … Continue reading

Weten gaat vreten!

‘Ik kan er niets aan doen maar het vreet aan me!’; een veelvuldig gehanteerde uitspraak. Welke vernietigende uitwerking heeft dat in relatie tot je lijf en emoties maar bovenal, wat kan je er wél aan doen? Helaas wordt men zich … Continue reading